Hvor mange laver yoga på Amager?

Beregning af hvor mange der laver yoga på Amager i 2020

For at beregne hvor mange der laver yoga på Amager i 2020, så skal der nogle tal til. Nogle af tallene kommer direkte fra undersøgelser, andre kommer direkte fra statistikbanken. Et enkelt tal bliver indirekte udledt af andre tal.

Ifølge Statistikbanken er der 212.000 indbyggere på Amager i 2020.

Ifølge Dansk Statistik er den andel af befolkningen i hele Danmark, der er ældre end 16 år på 83%.

Ifølge undersøgelsen fra Idrættens Analyseinstitut fra 2020, hvor de tager en status på danskernes idrætsdeltagelse i 2020, er andelen af den voksne befolkning, der dyrker yoga, pilates eller afspænding på 16% i 2020 og 11% i 2016. En stigning på 45%.

Ifølge undersøgelsen fra Idrættens Analyseinstitut,  er andelen af gruppen (yoga, pilates eller afspænding) i København, der gør det i et fitnesscenter eller yogastudie på 33%.

Ved at overføre tallene fra hele Danmark til Amager, så er den anslåede andel af voksenbefolkningen på Amager, der dyrker yoga (yoga, pilates eller afspænding) i et fitnesscenter eller yogastudie, i år 2020, på:

212.000 mennesker * 83% * 16%

= 28.000 voksne (afrundet)

Heraf, så bruger 33% en privat udbyder såsom et fitnesscenter eller yogastudie, hvilket svarer til:

28.000 * 33% = 9.300 voksne /afrundet)